ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αναλυτικά στοιχεία για τον κάθε  Τομέα περιγράφονται στα παρακάτω Παραρτήματα:

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Α΄

Παιδαγωγικός Ελεγχος και Αξιολόγηση Βρεφ/κών/Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ

Μελετώντας το περιεχόμενο των Δραστηριοτήτων τουλάχιστον 9 ΚΔΑΠ, τόσο στην περιοχή της Θεσ/νίκης, όσο και σε άλλες Πόλεις π.χ. Βόλος, Ιωάννινα, διαπιστώνει κανείς, ότι ισχύει κάποια ακαταστασία, που αυτό σημαίνει  συγκεκριμένα, ότι το περιεχόμενο των Δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στα 9 ΚΔΑΠ  που μελετήσαμε δεν αρμόζουν στην ηλικία των Παιδιών από 5 ως 12 ετών και ιδιαίτερα στην πνευματική τους Στάθμη. Τέτοιες Δραστηριότητες είναι π.χ.:

Μοντέρνοι Χοροί, Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ρομποτική με LEGO, Σχολή Γονέων, Χαλκογραφία, Πυρογραφία, Χορογραφία, Φιλαναγνωσία κλπ.  Θα μπορούσε κάποιος να διερωτηθεί:

Τί σχέση έχουν οι ανωτέρω Δραστηριότητες με την Αγωγή και Εκπαίδευση των Παιδιών που απασχολούνται σε ένα ΚΔΑΠ;

Πρέπει να αναφέρουμε επίσης και το γεγονός, ότι το περιεχόμενο εκάστης απασχόλησης δεν διευκρινίζεται επαρκώς.

Για τους ανωτέρω λόγους, επιβάλλεται η μελέτη και επεξεργασία των ανωτέρω Δραστηριοτήτων από Παιδαγωγούς με αυξημένα Προσόντα.

Ο στόχος, της Παιδαγωγικής Αξιολόγησης και Αναβάθμισης από τους ειδικούς Επιστήμονες του Ινστιτούτου με αυξημένα Προσόντα είναι, να μελετηθεί το περιεχόμενο των Δραστηριοτήτων και οι επιδράσεις που ασκούνται στον Νοητικό τομέα του Παιδιού, οι γνώσεις που παρέχονται σ’αυτά και στη συνέχεια με την υλοποίηση Διαλέξεων και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων να δοθούν εκείνες οι δραστηριότητες, οι οποίες ωφελούν τα παιδιά της Προ και Σχολικής Ηλικίας.

Τα ανωτέρω ισχύουν για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΠ. στη βάση των κατωτέρω Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων και Ευρ/κών Κανονισμών :

 1. 1. Το Ν.4314/2014
 2. 2. Το άρθρο 3 του Ν.1566/1985
 3. 3. Το άρθρο 41 του  Ν.3801/2009
 4. 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1303 – 04/2013
 5. 5. Αρ.16/οικ 578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 (άρθρα 14 + 16)
 6. 6. Αρ.Γ2/οικ.5180/1999
 7. 7. Το άρθρο 17 της Π2β/οικ.2808/1997
 8. 8. Υπ. Απ. 28492/11-5-2009 άρθρα 3 & 9

Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να αναφερθεί για τον Παιδαγωγικό Ελεγχο καιτην Αξιολόγηση  των Βρεφ/κών  και Παιδικών Σταθμών.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεσμός «ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» οι οποίοι  κατόπιν Παιδαγωγικού Ελέγχου, τόσο του Προσωπικού που εργάζεται στα ανωτέρω Ιδρύματα (Π. Στ. - Βρεφ/κοί Στ), όσο και των Δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σ’αυτά, να προβαίνουν και στην οργάνωση και υλοποίηση Διαλέξεων  και Εκπαιδευτικών Επιμορφωτικών Σεμιναρίων.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄

Β. Διάγνωση και Αντιμετώπιση  Μαθησιακών Δυσκολιών –Συμβουλ/ική Γονέων.

Το Ινστιτούτο διαθέτει ειδικό Ψυχολόγο με αυξημένα προσόντα, ο οποίος με μοντέρνες Τεχνικές (ΤΕΣΤ) και Μεθόδους εντοπίζει και  αντιμετωπίζει τις Μαθησιακές Δυσκολίες των Παιδιών της Προ και Σχολικής ηλικίας

Τα προβλήματα της Αγωγής και Εκπαίδευσης των παιδιών συναθροίζονται κάτω από τον τίτλο Μαθησιακές Δυσκολίες, ειδικό κλάδο των οποίων αποτελούν οι παρακάτω κατηγορίες:

 • προβλήματα συμπεριφοράς: ζήλια, ιδιοτροπίες, εξάρτηση κτλ.
 • φοβίες
 • σχολικός εκφοβισμός - bullying
 • διαταραχές διάθεσης - γενικευμένο άγχος
 • μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσλεξία –Δυσαναγνωσία - Δυσγραφία – Δυσαριθμησία – Δυσπραγία
 • Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Διαταραχές στη  Γραφοκινητική Ικανότητα
 • Νοητική υστέρηση
 • Διάφορα Σύνδρομα

Στους χώρους εφαρμογής, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μπορέσουν μόνα τους στον ελεύθερο χρόνο, με την επίβλεψη κατάλληλα επιστημονικά εξειδικευμένου προσωπικού, ν’ αναπτύξουν τις ικανότητές τους, βελτιώνοντάς τες και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν, για να είναι έτοιμα ν’ αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης τους στο Δημ. Σχολείο.

Υποστηρίζεται και φροντίζεται το παιδί ξεχωριστά, έτσι ώστε να μπορέσει ν’ αναπτυχθεί ομαλά και ν’ αντιμετωπίσει τις σχολικές του δυσκολίες με τον καλύτερο τρόπο.

Π Α Ρ Α  Ρ Τ Η Μ Α    Γ΄

Γ. Ιδρυση και Λειτουργία ΚΔΑΠ – Βρεφ/κών/Παιδ. Σταθμών - Παιδότοπων.

Το  προσωπικό του Ινστιτούτου, γνωρίζοντας την Νομοθεσία για τον κάθε Θεσμό, είναι σε θέση να βοηθήσει στην Ιδρυση και Λειτουργία του εκάστοτε Θεσμού.  Συγχρόνως  αναλαμβάνει τόσο τον Διοικητικό  Ελεγχο του Θεσμού που δημιουργήθηκε, όσο και την Παιδαγωγική Αξιολόγηση και Αναβάθμιση αυτού.

Χαρακτηριστικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά τον Ελεγχο είναι:

Ονομασία Π.στ. :………
Παιδαγωγικός Προσανατολισμός του Π.Στ.
Περιγραφή Τοποθεσίας του Π.Στ.
Περιγραφή του Π. Στ…….
Απαραίτητες Φωτογραφίες
Εξοπλισμός – Ιδιαιτερότητες: πχ. Διαθέτει Κήπο, Παιδότοπο, Πισίνα, Χώρους Αθλοπαιδιών.
Διαρκής Διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων – Διαλέξεις.
Ψυχολογική Υποστήριξη – Συμβουλευτική Γονέων σε θέματα:  Πρόοδος – Νοητική ανάπτυξη - Υποστήριξη του παιδιού - κλπ.

Π Α  Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ΄

Καινοτόμες εφαρμογές Σχολικών Προγραμμάτων  - Παιδαγωγική Ερευνα

Στα πλαίσια της εφαρμογής Καινοτόμων  Σχολικών Προγραμμάτων,  το  εξειδικευμένο  Προσωπικό λαμβάνει μέριμνα χρήσης Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και Καινοτόμου Εξοπλισμού, π.χ. Εφαρμογή Προγράμματος Γραφοκινητικών Ασκήσεων- Ασχολία με Ξύλινα τουβλάκια νέου τύπου –  Καινοτόμος Εξοπλισμός Π.Χαράς (βλέπε ιστοσελίδα - sxolikiarogi.gr

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄

Διοικητικός Ελεγχος και Αξιολόγηση των Ιδρυμάτων της Προ και Σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Λαμβάνεται επίσης μέριμνα ίδρυσης και Λειτουργίας ΚΔΑΠ με αντικείμενο Δράσης: Μελέτη και Προετοιμασία μαθημάτων για την επόμενη Μέρα στο Σχολείο. Για τα παιδιά της Προσχολικής ηλικίας λαμβάνεται Μέριμνα βελτίωσης των Δεξιοτήτων τους με την εφαρμογή εξειδικευμένου  Προγράμματος Δραστηριοτήτων.

Γενικές Επισημάνσεις:

Το Ιδιωτικό  Ινστιτούτο Συμβούλων Παιδείας ασχολείται με τους κάτωθι τομείς:

  1. 1. Ψυχολογική  υποστήριξη  των Παιδιών Προ & Σχολ. Ηλικίας
  2. 2. Παιδαγωγική Αρωγή: Καινοτομία στις Δραστηριότητες των Ιδρυμάτων Προ και Σχολικής  Αγωγής & Εκπαίδευσης.
  3. 3. Συμβουλευτική γονέων
  4. 4. Νομική Υποστήριξη Εκπαιδευτικών στο χώρο της Εργασίας..

Απαντά επίσης στα ερωτήματα που πάντα τίθενται από τους Γονείς :

 1. 1. Ποιο σχολείο θα επιλέξουμε;
 2. 2. Ποιο σχολείο είναι το πιο κατάλληλο για το παιδί μας;
 3. 3. Ποια είναι τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού;
 4. 4. Τι είδους δραστηριότητες προσφέρει το ίδρυμα;
 5. 5. Ποια είναι τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται;
 6. 6. Υπάρχει  εξειδικευμένο προσωπικό;
 7. 7. Ποιες είναι οι καινοτόμες δραστηριότητες του Σχολείου;

Η επαρκής απόδοση του κάθε Θεσμού αποτελεί απόδειξη για την απόκτηση  «Πιστοποιητικού  Καλής Λειτουργίας» από τους Υπεύθυνους του Ινστιτούτου «Συμβούλων Παιδείας».