ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Το Ιδιωτικό  Ινστιτούτο Συμβούλων Παιδείας  διαχωρίζεται στους εξής τομείς Δράσεων:

Α. Παιδαγωγικός Ελεγχος και Αξιολόγηση Βρεφ/κών – Παιδικών Σταθμών + ΚΔΑΠ.  
Β.  Διάγνωση και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών  -  Συμβουλευτική Γονέων.
Γ.  Ιδρυση και Λειτουργία ΚΔΑΠ με αντικείμενο Δράσης: Μελέτη και Προετοιμασίαμαθημάτων για την επόμενη  Μέρα στο Σχολείο – Ασκηση Δεξιοτήτων στα παιδιάτης Προσχολικής Ηλικίας..
Δ.  Καινοτόμες Εφαρμογές Σχολικών Προγραμμάτων – Παιδαγωγική   Ερευνα.
Ε.  Ιδρυση και Λειτουργία Παιδικών Χαρών – Παιδότοπων : Διοικητικός –Παιδαγωγικός Ελεγχος και  Αξιολόγηση αυτών.

Αναλυτικά ο κάθε τομέας Δράσης περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Α.Παιδαγωγική Αξιολόγηση και Αναβάθμιση Βρεφ/κών/Παιδικών Σταθμώνκαι ΚΔΑΠ σε συνεργασία με τους Δήμους, την ΕΕΤΑΑ και το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Το περιεχόμενο της Παιδαγωγικής Αξιολόγησης και Αναβάθμισης των Δημόσιων & Ιδιωτικών Ιδρυμάτων (Βρεφ/κών/Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ ) που χρηματοδοτούνται  και από την ΕΕΤΑΑ στη βάση των Υπουργικών Αποφάσεων και Ευρωπαϊκού Κανονισμού αναλύονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Α΄

Β. Διάγνωση και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών – Συμβουλευτική  Γονέων. 
Το Ινστιτούτο διαθέτει ειδικό Ψυχολόγο με αυξημένα προσόντα, ο οποίος με μοντέρνες Τεχνικές (ΤΕΣΤ) και Μεθόδους εντοπίζει και  αντιμετωπίζει τις Μαθησιακές Δυσκολίες των Παιδιών της Προ και Σχολικής ηλικίας

Αναλυτικά για το καθένα περιγράφεται σε ειδικό Παράρτημα Β΄

Γ.  Ιδρυση και Λειτουργία ΚΔΑΠ – Παιδότοπων – Βρεφ/κών Σταθμών.  
Το Ινστιτούτο υποβοηθά στην Ιδρυση και Λειτουργία Παιδότοπων – Π. Σταθμών και  ιδιαίτερα τα ΚΔΑΠ με αντικείμενο δράσης τη «Μελέτη και Προετοιμασία των μαθημάτων.  Αναλυτικά για το καθένα περιγράφεται στο  Παράρτημα Γ΄

Δ.Καινοτόμες εφαρμογές Σχολικών Προγραμμάτων  - Παιδαγωγική Ερευνα.
Περισσότερα σε  ένθετο  Παράρτημα .Δ΄

Ε. Διοικητικό Ελεγχο και Αξιολόγηση των Ιδρυμάτων της Προ και Σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Συλλέγονται στοιχεία και συντάσσονται στατιστικοί πίνακες. Διεξάγεται μερική Ερευνα σε τομείς που χρήζουν βελτίωση.  
Περισσότερα στο  Παράρτημα Ε΄