ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Συντομογραφία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΩΓΗ»    

ΣΥΝΤΟΜΕΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ιδιωτικό Ινστιτούτο  στελεχώνεται από  το ακόλουθο Επιστημονικό  Προσωπικό με αυξημένα Προσόντα:

Α. Δημ. Δημητρακόπουλος, π. Καθηγητής Παιδαγωγικών Τμ. Βρεφ/μίας ΑΤΕΙ/Θ.   
Το Περιεχόμενο της Απασχόλησής του περιστρέφεται γύρω από την Παιδαγωγική Αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με την Αγωγή και Εκπαίδευση των παιδιών της Προ και Σχολικής ηλικίας.

Β.  Αικ. Σουσαμίδου, Δρ, Ψυχολογίας
Σχολική Σύμβουλος είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων Ψυχολογικής και  Μαθησιακής φύσης των παιδιών της Προ και Σχολικής ηλικίας.Παροχή Συμβουλών Αγωγής και Εκπαίδευσης των παιδιών Προ και Σχολικής ηλικίας

Γ.  Δημητρακοπούλου Χλόη: Πτυχιούχος τμημ. Βρεφ/μίας ΑΤΕΙ/ΘΠτυχιούχος Τμημ.  Σχολικής Αγωγής/Εκπαίδευσης Α.Π.Θ &  Τελειόφοιτος Ειδικής Αγωγής ΠΑ.ΜΑΚ. 
Αρμόδια για την Παροχή Υπηρεσιών Διδακτικού Περιεχομένου  π.χ. Μελέτημαθημάτων και Προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη Μέρα στο Σχολείο.           

Δ.  Καραμπέρη  Mαρ–Eλ: Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ,  Κάτοχος Μεταπτ/κού Τίτλου με Εξειδίκευση στην Αισθησιοκινητική και Κιναισθητική Αγωγή.

Ε.  Πανταζή Μαρία, Πτυχιούχος τμ. Βρεφ/μίας, Κάτοχος Μεταπτ/κού Τίτλου.       
Υπεύθυνη Υλοποίησης  του Προγράμματος στην Περιφέρεια  Ηπείρου & Δ.Μακεδονίας.