ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Προλεγόμενα

Καθυστέρηση στη μάθηση και διαταραχές στη συμπεριφορά θα υπάρχουν στα παιδιά της Προσχολικής  και Σχολικής  ηλικίας και ως εκ τούτου για την αντιμετώπισή τους θα αναζητούνται πάντα οι κατάλληλες λύσεις.

Το 15-20 % των μαθητών, παρ’όλες τις προσπάθειες υποστήριξης από τους γονείς και τους δασκάλους, δεν τα καταφέρνουν να φθάσουν στις αναμενόμενες επιτυχίες. Οι δυσκολίες στη μάθηση διαπιστώνονται, δυστυχώς απρόσμενα, κατά την έναρξη της φοίτησης του παιδιού στο Δημοτικό Σχολείο και έχουν πολύχρονη αρνητική επίδραση και στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης, εφόσον δεν αντιμετωπισθούν νωρίς αποτελεσματικά.

Οι μέχρι τώρα αναζητήσεις των προβλημάτων της μάθησης, περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στον τομέα της εκμάθησης και της απόδοσης των γνώσεων δηλ. στο γνωστικό τομέα.

Η βάση όμως των προβλημάτων της μάθησης (Μαθησιακές Δυσκολίες) στα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στον τομέα της απόκτησης των γνώσεων (γνωστικός τομέας), αλλά πολύ περισσότερο στην ανεπάρκεια των ικανοτήτων (ανεπαρκής λειτουργία των αισθητηριακών τους αντιλήψεων δηλ. της αισθησιοκινητικής τους ανάπτυξης) και για το λόγο αυτό θα πρέπει αλλού να αναζητηθούν τα αίτια των Μαθησιακών τους Δυσκολιών.

Εν κατακλείδι και λαμβάνοντας υπόψη το ερευνητικό έργο, που εκπονήσαμε σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα της Θεσ/νίκης, σε διαφορετικά Σχολικά συγκροτήματα και σε διαφορετικές Σχολικές χρονικές περιόδους, χρησιμοποιώντας κατά το πλείστον τον εξοπλισμό της Παιδικής Χαράς και των Οικοδομικών Παιγνιδιών (ξύλινα τουβλάκια κλπ.), για την άσκηση των αισθησιοκινητικών ικανοτήτων του παιδιού, τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, συγκλίνουν στη γενική ΑΠΟΔΟΧΗ, ότι η άσκηση των αισθησιοκινητικών ικανοτήτων (Αισθητηριακές αντιλήψεις και Κινητικότητα) και κατ’επέκταση των Νοητικών Λειτουργιών του παιδιού στην Προσχολική και Πρωτοσχολική ηλικία με τη χρήση Κατάλληλων Εποπτικών μέσων, αποτελεί γεγονός  μεγάλης Εκπαιδευτικής Σπουδαιότητας.

Θα μας βρείτε

Διεύθυνση: Χουρμούζη 18, Κ. Τούμπα, Θεσσαλονίκη, 54453, Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@sxolikiarogi.gr
Κινητό: +30 6974382293
Κινητό: +30 6944394812