ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πρόγραμμα καθημερινής σχολικής μελέτης

Στο χώρο εφαρμογής  λειτουργεί  και Πρόγραμμα Καθημερινής Σχολικής Μελέτης.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην οργανωμένη, αυτόνομη, αποτελεσματική μελέτη των μαθημάτων του σχολείου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης και χρειάζονται βοήθεια, στήριξη και οργανωτική καθοδήγηση, για να ανταπεξέλθουν στο σχολικό τους έργο.
Παρέχουμε εξατομικευμένη διδασκαλία και εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης (ατομικό μάθημα) των σχολικών τους μαθημάτων σε συνδυασμό με ειδική αγωγή, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις σχολικές επιδόσεις του παιδιού μέσα από την επίσημη διδακτέα ύλη.
Το πρόγραμμά μας είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού.

  • Χρησιμοποιούνται πολλές μνημοτεχνικές μέθοδοι για την ενίσχυση της Μνήμης και την  απομνημόνευση των  γνώσεων.   
  • Υπάρχει συχνή επικοινωνία και συνεργασία με το σχολείο και την οικογένεια για να εξασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
  • Οι στόχοι του προγράμματος επαναξιολογούνται σε τακτά διαστήματα και αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή.

 

Θα μας βρείτε

Διεύθυνση: Χουρμούζη 18, Κ. Τούμπα, Θεσσαλονίκη, 54453, Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@sxolikiarogi.gr
Κινητό: +30 6974382293
Κινητό: +30 6944394812